Zakon, pravilnik temnenje stekel
ZAKON, PRAVILNIK ZATEMNITEV STEKEL

1. člen 
Ta pravilnik ureja pogoje za temnenje stekel na homologiranih oziroma posamično odobrenih vozilih. 

2. člen 
(1) Na homologiranih oziroma posamično odobrenih vozilih se lahko stekla naknadno naredi  zatemnitev stekel do te mere, da je svetlobna prepustnost stekla skupaj z nalepljeno folijo najmanj: – 75% za vetrobransko steklo in – 70% za prednja bočna stekla (pri vozniku in sovozniku – pred B stebričkom). 
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za ozek pas na zgornjem robu vetrobranskega stekla, ki je namenjen zaščiti pred soncem. 

3. člen 
Vgradnja zrcalnih folij za temnenje stekel na stekla vozil je prepovedana. 

4. člen 
Če so stekla na zadnji steni vozila zatemnjena tako, da prepuščajo manj kot 30% svetlobe, mora biti vozilo opremljeno z vzvratnimi ogledali na obeh straneh in napravo za zvočni znak pri vzvratni vožnji, kot jo določa 13. člen Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04 in 76/05 – ZDCOPMD). 

5. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe prvega in drugega odstavka 12. člena Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04 in 76/05 – ZDCOPMD). 

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavljeno v uradnem listu št. 82, ponedeljek 10. 9. 2007 
Dovoljeno je torej temnenje stekel, kjer je potrebno upoštevati določbo, da je svetlobna prepustnost stekla skupaj z nalepljeno folijo najmanj:
  – 75% za vetrobransko steklo in – 70% za prednja bočna stekla (pri vozniku in sovozniku – pred B stebričkom). 
Določba prejšnjega odstavka pa ne velja za ozek pas na zgornjem robu vetrobranskega stekla le ta je namenjen zaščiti pred soncem.

Sledite nam